شرکت مهندسی مشاور سکنا طرح ماندگار

طراح و مجری ساختمان های لوکس

+98 21 77631150

گالری تصاویر

شبکه های اجتماعی
db.prolist
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimagetype_150type_144linkseo
1121140511621101001394/12/183/8/2016 11:44:011394/4/98694شرکت سکنا طرح ماندگارنمای کلاسیک pic922279010001 نمای کلاسیکdefault.asp?action=classic1
2122351111621101001398/10/211/11/2020 15:09:361394/12/48694شرکت سکنا طرح ماندگارنمای مدرن pic982279010001 نمای مدرنdefault.asp?action=modern1
3122448911621101001394/12/183/8/2016 12:20:301394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگاردکوراسیون اداری - تجاری pic592279010001 دکوراسیون اداری - تجاریdefault.asp?action=decoration11
4122449011621101001394/12/183/8/2016 12:31:001394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگاردکوراسیون داخلی - مسکونی pic033279010001 دکوراسیون داخلی - مسکونیdefault.asp?action=decoration21
5122449111621101001394/12/183/8/2016 12:37:181394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارنمایشگاه pic843279010001 نمایشگاهdefault.asp?action=namayeshgah1
6122449211621101001394/12/183/8/2016 12:54:111394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارویلا pic093279010001 ویلاdefault.asp?action=vila1
7122450111621101001394/12/183/8/2016 14:22:101394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارابزارهای دکوراتیو pic976279010001 ابزارهای دکوراتیوdefault.asp?action=products31
8122450211621101001394/12/183/8/2016 14:26:151394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارستون تیپ 1 pic486279010001 ستون تیپ 1default.asp?action=tip11
9122450311621101001394/12/183/8/2016 14:30:191394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارستون تیپ 2 pic496279010001 ستون تیپ 2default.asp?action=tip21
10122450411621101001398/8/2711/18/2019 13:01:071394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارستون تیپ 3 pic707279010001 ستون تیپ 3default.asp?action=tip31
11122450511621101001394/12/183/8/2016 14:38:171394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارستون تیپ 4 pic457279010001 ستون تیپ 4default.asp?action=tip41
12122450611621101001394/12/183/8/2016 14:41:491394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارگل سقفی لوستر pic957279010001 گل سقفی لوسترdefault.asp?action=products11
13122450811621101001394/12/183/8/2016 14:44:451394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارصراحی pic767279010001 صراحیdefault.asp?action=products61
14122450911621101001394/12/183/8/2016 14:47:261394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارقطعات دکوراتیو pic700389010001 قطعات دکوراتیوdefault.asp?action=products51
15122451011621101001394/12/183/8/2016 14:51:021394/12/188694شرکت سکنا طرح ماندگارقرنیز pic432510110001 قرنیزdefault.asp?action=products41
16137418311621101001398/11/232/12/2020 11:27:081398/5/268694شرکت سکنا طرح ماندگارنمای کلاسیک pic467026410001نمای کلاسیک product.bc?lid=1&id=13741830